MDS v jihomoravském kraji má ve svém programu zahrnuto několik bodů, které dle nás je zapotřebí řešit. Níže uvedená tabulka poukazuje na body programu. Program který zveřejňujeme není jen problémem, který máme zájem řešit na krajské úrovni, ale i úrovní celorepublikové.

   BYTOVÁ PROBLEMATIKA.

   Bydlení zejména pro mladé rodiny je v dnešní době největším problémem, který stojí v popředí problematiky s úbytkem obyvatelstva. Mladé páry žijí "na hromádce" a jakákoliv chuť do manželství je přechází z největší části když se začne jednat o to kde budou bydlet a vychovávat své potomky.

   Máme zájem o vytvoření podmínek pro rozvoj ve výstavbě bytů. Více financí na rozvoj bydlení by měli města nejen ve svých rozpočtech, ale také u státu. Návratnost v případě udělování těchto bytů novomanželům by byla prospěšná nejen městům, ale také státu, což je zcela logické.

 

   PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH ŽIVNOSTNÍKŮ.

  Že dnešním velkým problémem se stala i problematika podnikání je bohužel faktem. Náš zájem se ubírá směrem pomoci živnostníkům, kteří jsou bezesporu a neodmyslitelně jedním z největších zdrojů příjmu pro stát.

   Náš zájem se ubírá v prosazování v oblasti "daňových úlev" pro začínající živnostníky a živnostníky se zaměstnanci.

 

   VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST.

   Výše uvedené řešení problému v oblasti "podpory malých a středních živnostníků", by mělo přinést nová pracovní místa.

 

   PODPORA SPORTU A KULTURY.
   Více se zajímat o sportovní vyžití obyvatelstva, dětí a mládeže. Zlepšení podmínek pro chod sportovních klubů a spolků, ale také podpora kultury a kulturních akcí. Záchrana památek národního dědictví je oblast, kterou máme zájem podporovat.

 

 

   Program je vytvořen pro jihomoravský kraj. Nemusí se tedy 100% shodovat s programem MDS.